Food Court System ระบบศูนย์อาหาร Car Parking System ระบบลานจอดรถ
Food Court System ระบบศูนย์อาหาร Car Parking System ระบบลานจอดรถ
   
   
   
company products support news   news    
Food Court System
ระบบศูนย์อาหาร
   

Food Court Management System ของทางบริษัทฯ ได้
รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และเข้าใจในความต้องการของธุรกิจ เป็นผู้นำแนวคิดของ Food Court System สมัยใหม่ ที่รองรับกิจกรรมทางการ
ตลาดได้หลากหลาย สร้างแคมแปญได้หลายรูปแบบ การ
สร้างรอยัลตี้กับลูกค้า วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการของ
ลูกค้า มีโมดูลรองรับ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ศูนย์
ประชุมและศูนย์แสดงสินค้า Food Court ขนาดใหญ่ ศูนย์ ราชการ และยังสามารถรองรับการขยายระบบศูนย์อาหาร ได้ในอนาคต ...

1) Zebra P100i เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก ขนาดเล็ก ราคาประหยัด ใช้งานง่าย
2) Zebra P330m เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก Monochrome ประสิทธิภาพสูง
3) Sollae CSE-M73 รองรับงาน Multi-monitoring และรองรับ DNS, DDNS
4) Sollae CIE-H10 สำหรับงาน Remote monitoring & Control digital I/O port
5) Sollae EZL-50L โมดูลราคาประหยัดสำหรับแปลง Serial Port เป็น TCP/IP
6) codeLink CT-P081, Car Park Terminal รุ่นใหม่ ความเร็ว 300MHz
7) microLink CT-F092, Food Court Terminal ทนความร้อนสูง -20 ถึง +85
องศา C

 
Food Court System
   
Membership System ระบบสมาชิก   Plastic Card Printer
เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก
   
Membership Management System เป็นระบบสมาชิกที่
ออกแบบมาเพื่อรองรับธุรกิจ ที่ต้องการมีระบบบริหารบัตร
สมาชิกเป็นของตนเอง เพื่อใช้สร้างกิจกรรมทางการตลาด
และสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการ เช่นการสะสม
คะแนน การให้ส่วนลดที่แตกต่างกันกับลูกค้าแต่ละรายรวม
ถึงการบันทึกข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า
และเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการ ...
Zebra Card Printer ในกว่า 90 ประเทศ เครื่องพิมพ์บัตร
ของ Zebra ผลิตบัตรประจำตัวมากกว่า 1.5 ล้านใบต่อวัน
เครื่องพิมพ์ Zebra เป็นเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกสมรรถนะ
สูง และคุณภาพการพิมพ์ที่ยอดเยี่ยม Zebra ยังได้คิดค้น
นวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านการพิมพ์บัตรอยู่ตลอดเวลาจึงทำ
ให้ Zebra เป็นผู้นำด้านเครื่องพิมพ์บัตรในปัจจุบัน มีหลาย
รุ่นให้เลือกใช้ตรงตามความต้องการสำหรับธุรกิจของคุณ
เลือก Zebra ผู้นำเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์บัตร...
   
   
Car Parking System ระบบลานจอดรถ  
RS232 TCP/IP Converter
แปลง RS232 เป็น TCP/IP
   

Car Parking Management System ได้คิดค้นและพัฒนา
ขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการ
ระบบลานจอดรถที่มีความทนทานในการใช้งาน ทนความ
ชื้น ความร้อน ทนต่อสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร และ
ยังเป็นระบบที่มีเสถียรภาพสูง นอกจากนั้น Car Parking System ยังมีฟังก์ชั่นการทำงานที่หลากหลายรองรับลูกค้า
ที่เป็น โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน หมู่บ้านจัดสรร ห้าง
สรรพสินค้า มีระบบการคิดเงินหลายแบบทั้งที่ เป็น Visitor หรือ Member รายเดือน...

Sollae EZTCP เป็นโมดูล และอุปกรณ์สำหรับแปลงจาก
RS-232 RS-422 RS-485 เป็น TCP/IP LAN / Wireless
LAN โมดูลคุณภาพสูง ทนทาน เลือกโหมดการทำงานได้
หลายแบบ Server, Client, AT Command ยังรองรับการ
เชื่อมต่อผ่าน Internet มีฟังก์ชั่น DNS และ DDNS ทำให้
ไม่ต้องระบุบ IP ในการเชื่อมต่อกับ Host ไม่ต้อง Fix IP
อีกต่อไป ปลอดภัยสูงในการรับส่งข้อมูลด้วยการเข้ารหัส
SSL เหมาะสำหรับ Access Control, Time Attendance,
PABX, เครื่องจักรในโรงงาน ...

   
Car Park System    
  Long range wireless
สือสารไร้สาย ระยะไกล
   
บริษัทฯ มีทีมพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบ ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในการที่
จะขยายหรือเพิ่มเติมความสามารถของระบบได้ในอนาคต
เช่น Software สำหรับการพิมพ์บัตรอัตโนมัติจากฐานข้อ
มูลโดยตรง และการบริหารสินค้าคงคลังสำหรับระบบ Food
Court และยังพัฒนาโมดูลสำหรับเชื่อมต่อกับ Application Software ที่ลูกค้าใช้อยู่ ดังนั้นสามารถมั่นใจได้ว่าเรามีทีม
งานที่พร้อม เพื่อรองรับการเติบโตในธุรกิจของคุณ...
Motorola Canopy เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ Network
เข้าหากันในระยะไกล เป็นการเชื่อมต่อแบบ Wireless มี
ความเร็วสูงในการรับส่งข้อมูล สามารถใช้แทน Frame
Relay, Lease Line, ADSL, ISDN, ATM, X.25 หรือเพื่อ
เป็น Backup Link ประหยัดไม่ต้องเสียค่าเช่า Lease Line
อีกต่อไป เหมาะกับการเชื่อมต่อระบบ Network ระหว่าง
โรงงานที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ระหว่างสำนักงานสาขา
ใกล้เคียง เชื่อมต่อระบบ Network ในสถานที่ห่างไกลได้
ไกลถึง 56 กม. ติดตั้งใช้งานและบำรุงรักษาง่าย สามารถ
เชื่อมต่อกับระบบ Network ที่มีอยู่ได้ทันที ...
   
 
   
Code Connext Co., Ltd. 1104/231-232 Noble Cube, Pattanakarn Road,
Suan Luang subdistrict, Suan Luang district, Bangkok, Thailand 10250
Tel: Tel: (+66) 2170 7944, +66 2170 7945 Fax: (+66) 2187 2788
Mobile: 089-199-4955 Email: sales@codeconnext.com

Home | Company | Products | Partners | Support | Info | News | Contact Us
   
                 
Designed by MasterTemplates ..
   
Plastic Card Printer RS232 TCP/IP Converter Long range wireless